Vítejte.

Naše firma Vám nabízí více jak dvacetiletou tradici práce v kovovýrobě a puškařství. Historie naší firmy se začala psát v roce 1992, kdy majitel firmy pan Radek Kozumplík začal podnikat jako OSVČ ohlášením řemeslné živnosti v oblasti zámečnictví a obrábění kovů, od roku 1995 poté po získání koncesní listiny „Vývoj, výroba, opravy, úpravy a půjčování zbraní a přeprava, nákup, prodej, znehodnocování a ničení zbraní a střeliva“ začala firma orientovat svoji činnost v tomto oboru, kdy se zpočátku jednalo převážně o opravy, seřizování a prodej zbraní a doprovodných doplňků k nim.

Později jsme již započali s výrobou nejen vlastní, ale i na zakázku, jednak v rámci kooperací při sestavování celků (například při výrobě expanzního modelu MP 40, ale také vzduchových pušek, zbraní na černý prach – perkusních předovek.

Naše firma nabídla svým zákazníkům i výrobky jenž jsme sami dokázali navrhnout a s jejich zpětnou odezvou i vylepšit k jejich absolutní spokojenosti.

Naší hlavní strategií je moto, že kvalita nemusí být nedostupná, pokud chce klient akceptovat cenu za fortel a zkušenost. Veškeří naši dodavatelé jsou léty prověřeni a spolupráce s nimi je na více jak kamarádské úrovni, proto víme a můžeme okamžitě klientovi sdělit, co jsme schopni dodat v jeho požadovaných termínech a cenách.

Mezi naše výrobky v oblasti puškařství patří vzduchová puška , perkusní dvojraný deringer XY, expanzní samopal MP40, zbraně pro divadelní a filmovou tvorbu, pušky flobert vzor 1 a vzor 3, pistole zlamovací flobert RZKP 504.

Je na každém klientovi, jestli si nás vybere. Na nás potom zůstává snaha, přesvědčit jej o správnosti jeho výběru a samozřejmě i o to, si jej udržet.

Děkuji za Váš čas

Radek Kozumplík